• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV

Data: 2008 m.

Tyrimo tikslai

Įvertinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumą, jų vartojimo paplitimą ir vartojimo įpročius tarp naktinių klubų lankytojų.

Tyrimo metodai ir imtis

500 naktinių klubų lankytojų anketinė apklausa savipildos būdu.

Daugiau informacijos: čia