Projektas

Klientas: Narkotikų kontrolės departamentas prie LRV

Data: 2008 m.

Tyrimo tikslai

Įvertinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumą, jų vartojimo paplitimą ir vartojimo įpročius tarp naktinių klubų lankytojų.

Tyrimo metodai ir imtis

500 naktinių klubų lankytojų anketinė apklausa savipildos būdu.

Daugiau informacijos: čia