• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

PROJEKTS

Clients: Lietuvas Republikas Statistikas pārvalde

Datums: 2007

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis bija noskaidrot lielpilsētu apmeklētāju un tūristu ceļojuma izdevumu apjomu un struktūru.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Metode un norise: klātienes intervijas 5 lielākajās Lietuvas pilsētās un kūrortpilsētās ar 8,400 lielpilsētu apmeklētājiem, vecumā no 15 gadiem.