PROJEKTS

Clients: Lietuvas Republikas Statistikas pārvalde

Datums: 2007

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis bija noskaidrot lielpilsētu apmeklētāju un tūristu ceļojuma izdevumu apjomu un struktūru.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Metode un norise: klātienes intervijas 5 lielākajās Lietuvas pilsētās un kūrortpilsētās ar 8,400 lielpilsētu apmeklētājiem, vecumā no 15 gadiem.