• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

PROJEKTS

Clients: Martynas Mažvydas Lietuvas Nacionālā bibliotēka

Datums: 2008-2009

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Projekta mērķi: Situācijas analīze pirms projekta „Bibliotēkas inovācijām” uzsākšanas un sākotnējo monitoringa indikatoru mērījumi; mācību materiālu sagatavošana socioloģisko pētījumu pamatu apgūšanai un Lietuvas publisko bibliotēku darbinieku apmācība.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Klātienes intervijas un interneta aptaujas ar 3,070 respondentiem, 14 fokusgrupu diskusijas, 20 padziļinātās intervijas. Informācijas apkopošana griezuma analīzei.