• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Data: 2007 m.

Tyrimo tikslai

Išsiaiškinti miestų svečių ir turistų išlaidų turizmo reikmėms apimtis ir struktūrą.

Tyrimo metodai ir imtis

8400 miestų svečių nuo 15 m. apklausa asmeninio interviu būdu 5 didžiuosiuose bei kurortiniuose Lietuvos miestuose.