• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: BNS

Data: 2008 m.

Tyrimo tikslai

Sužinoti balsavimo rezultatus daugiamandatėse apygardose balsavimo dienos vakare.

Tikslinė grupė: 18 metų ir vyresni Lietuvos piliečiai, dalyvavę LR Seimo rinkimuose.

Tyrimo metodai ir imtis

Reprezentatyvi balsavusiųjų Lietuvos piliečių apklausa tiesioginio interviu (face to face) būdu 71 rinkimų apygardoje ir 221 rinkiminėje apylinkėje. Apklausa buvo vykdoma nuo 8:00 iki 18:30 val. Apklaustas 4581 balsavęs Lietuvos gyventojas. Maksimali rezultatų paklaida – 1,4%.

Daugiau informacijos: čia