Haridus

RAIT > Naujienos > Haridus
07 juuli
RAIT-257-400x300
KAHEAASTASE PROGRAMMI „VALIN ÕPETAMISE!” TÕHUSUSE HINDAMISE PROJEKT
Eesmärk: Hinnata projektis osalejate, kuraatorite ja projekti partnerite ootusi ning arvamusi programmi alg-, kesk- ning lõppetappidel. Määrata kindlaks avalikkuse informeeritus pr...
07 juuli
RAIT-216-400x300
PROJEKTI „RAAMATUKOGU ARENGUKS“ EELSE SITUATSIOONI SOTSIOLOOGILINE UURING JA ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMINE
Eesmärk: Situatsiooni uurimine enne projekti „Raamatukogu arenguks“ elluviimise algust ja algsete järelevalvenäitajate mõõtmine; õppematerjalide koostamine koolituseks sotsioloogil...