• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: BNS

Data: 2012 m.

Tyrimo tikslai

Sužinoti balsavimo rezultatus balsavimo dienos vakare.

Tikslinė grupė: 18 metų ir vyresni Lietuvos piliečiai, dalyvavę LR Seimo rinkimuose.

Tyrimo metodai ir imtis

Reprezentatyvi balsavusiųjų Lietuvos piliečių apklausa tiesioginio interviu (face to face) būdu 71 savivaldybių ir 221 rinkiminių apylinkių. Apklausa buvo vykdoma nuo 8:00 iki 18:30 val. Apklausta 4263 balsavusių Lietuvos gyventojų. Maksimali rezultatų paklaida – 1,5%.