EIROPAS DARBA APSTĀKĻU APSEKOJUMS 2020

RAIT > Jaunumi > Uncategorized @lv > EIROPAS DARBA APSTĀKĻU APSEKOJUMS 2020

EIROPAS DARBA APSTĀKĻU APSEKOJUMS 2020

Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) no 2020.gada februāra līdz maijam veic 7-to Eiropas Darba apstākļu apsekojumu. Sadarbībā ar neatkarīgu pētījumu aģentūru RAIT CR Baltic un Ipsos, Eurofound aptaujās aptuveni 45 000 strādājošo 37 Eiropas valstīs par dažādiem darba dzīves aspektiem, piemēram, darba laiku, darba organizāciju, darba un privātās dzīves līdzsvaru un ar darbu saistītiem veselības jautājumiem. Tas nodrošinās nenovērtējamus aktuālus un objektīvus datus politikas veidotājiem un pētniekiem par darba apstākļiem un darba, kā arī nodarbinātības kvalitāti Eiropā, lai visiem strādājošiem uzlabotu darba apstākļus.

Eurofound ir ES aģentūra, kuras fokusā ir eiropiešu darba un dzīves apstākļu jautājumi un to pārmaiņas laika gaitā. Reizi piecos gados tiek veikta aptauja, kurā noskaidro cilvēku darba apstākļus un nodarbinātības kvalitāti. Katra aptauja sniedz jaunāko informāciju par darba vidi un parāda, cik daudz un kā tā ir mainījusies.

Ja Jūs uzrunā kāds no RAIT CR Baltic intervētājiem, mēs būtu pateicīgi, ja izbrīvētu apmēram 45 minūtes sava laika, lai klātienē atbildētu uz šī apsekojuma jautājumiem. Piedalīšanās apsekojumā ir pilnībā brīvprātīga, un Jums nav nepieciešamas īpašas zināšanas, lai atbildētu uz jautājumiem. Ar savu dalību Jums būs iespēja ietekmēt jautājumus, uz kuriem politikas veidotājiem vajadzētu koncentrēties, izvērtēt progresu un problemātiskos jautājumus.

Cilvēki, ar kuriem sazināsimies, tiek izvēlēti nejauši. Tās būs klātienes intervijas respondentu mājās. Jebkura Jūsu sniegtā informācija un atbildes būs strikti konfidenciālas, un katra aptaujas dalībnieka anonimitāte ir garantēta. Visi iegūtie dati tiks izmantoti vienīgi pētniecības mērķiem un droši uzglabāti ar ierobežotu piekļuvi tiem. Ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku piedalās apsekojumā, lai tā rezultāti būtu ticami. Pirmie rezultāti tiks publicēti 2021. gadā.

Lai iegūtu papildinformāciju par pētījumu, sazinieties ar:

RAIT CR Baltic kontakti: Ieva Balmaka,+371 67 218 603 vai ieva.balmaka@raitgroup.com

Eurofound kontakti: Sophia MacGoris, +353 1 204 3130 vai sophia.macgoris@eurofound.europa.eu