AKMENĖS LAIMĖS INDEKSAS

RAIT > Naujienos > Atlikti tyrimai > AKMENĖS LAIMĖS INDEKSAS

AKMENĖS LAIMĖS INDEKSAS

Pagal Pasaulio laimės indekso metodiką 2021 metais jau antra savivaldybė Lietuvoje galėjo džiaugtis tyrimo rezultatais. Nustatytas Akmenės gyventojų laimės indeksas – 7,1 balo iš 10 galimų. O tai yra aukštesnis balas, negu 2021 metais visos Lietuvos laimės indeksas, kuris tais metais siekė 6,255 balo.

Šiam tyrimui klausimynas buvo sudaromas remiantis Pasaulio laimės indekso klausimynu. Pirmiausia buvo išskirtos 10 sričių ir kiekvienai sričiai priskiriami teiginiai, kurių įvertinimas leido apibendrinti tyrimo rezultatus. Nustatant Akmenės laimės indeksą buvo vertintos šios sritys: fizinė aplinka; emocinis ryšys su Akmenės kraštu; emocinė/fizinė sveikata ir būsena; kaimynystė ir bendruomenė; kultūrinis gyvenimas ir laisvalaikis; pasiekimai ir savirealizacija; viešosios paslaugos (švietimas, medicina, transportas ir kt.); pasitenkinimas darbu ir užimtumo galimybės; pragyvenimo lygis, ateities perspektyvos.

Reprezentatyvi internetinė, telefoninė ir tiesioginio interviu Akmenės rajono savivaldybės gyventojų apklausa atlikta gegužės – birželio mėnesiais. Iš viso apklausta 605 gyventojai, kurių amžius 15-84 metai. Reprezentatyvią apklausą 2021 metų gegužės – birželio mėnesiais atliko rinkos tyrimų bendrovė RAIT.

Tyrimo duomenimis, palankiausiai Akmenės rajono gyventojai vertina emocinę bei fizinę sveikatą. Taip pat palankiai vertinama fizinė aplinka, kuri Akmenės rajono gyventojų nuomone yra puoselėjama ir prižiūrima bei matosi pozityvus požiūris į bendruomeniškumo, draugiškos kaiminystės aspektus. Kiek prasčiau yra vertinamas pragyvenimo lygis, pasitenkinimas darbu bei užimtumo galimybės – sritys, gyventojų nuomone reikalaujančios daugiau dėmesio. Tačiau nepaisant visko, gyventojų pasididžiavimas jų kraštu išliko aukštas ir yra net 8,3 balo.