EUROPOS DARBO SĄLYGŲ TYRIMAS

RAIT > Naujienos > Atliekami tyrimai > EUROPOS DARBO SĄLYGŲ TYRIMAS

EUROPOS DARBO SĄLYGŲ TYRIMAS

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) 2020 metų vasario-gegužės mėn. atlieka 7-ąjį Europos darbo sąlygų tyrimą. Bendradarbiaudami su UAB ,,RAIT“ ir „Ipsos“, Fondas ketina apklausti maždaug 45 000 dirbančių 37 Europos šalyse, siekdamas ištirti skirtingus darbinės veiklos aspektus tokius kaip darbo laikas, darbo organizavimas, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas bei darbo įtaka sveikatai. Tyrimo metu surinkti naujausi, objektyvūs duomenys suteiks mokslininkams bei politikams itin vertingą informaciją apie darbo kokybę Europoje ir taip pagerins visų dirbančiųjų darbinės veiklos sąlygas.

Eurofound“ – tai ES agentūra, sutelkianti dėmesį į tai, kaip dirba ir gyvena Europos gyventojai, ir kaip tai keičiasi laikui bėgant. Kas penkerius metus atliekama apklausa, kurioje apžvelgiamos žmonių darbo sąlygos ir darbo kokybė. Kiekviena apklausa suteikia naujausios informacijos apie darbo pasaulį ir parodo, kiek ir kaip tai pasikeitė.

Jei į Jus kreiptųsi vienas iš įmonės ,,RAIT‘‘ (,,Eurotela‘‘) apklausėjų, būtume dėkingi, jei skirtumėte apie 45 minutes jūsų laiko atsakyti į anketos klausimus tiesioginio interviu metu. Dalyvavimas yra visiškai savanoriškas ir jums nereikės jokių specialių žinių atsakant į klausimus. Tokiu būdu jūs padėsite politikams nuspręsti kuriose srityse jie turėtų susitelkti, pagelbėsite jiems stebėti pažangą ir identifikuoti susirūpinimą keliančius klausimus.

Žmonės, su kuriais susisiekiama, yra pasirenkami atsitiktinai. Pokalbiai respondentų namuose vyks tiesioginio interviu būdu. Bet kokie pateikti atsakymai ar informacija bus traktuojami griežčiausiai konfidencialiai ir bus garantuojamas kiekvieno respondento anonimiškumas. Visi surinkti duomenys bus naudojami tik tyrimų tikslams ir bus patikimai saugomi su ribota prieiga. Labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių atsakytų į apklausą, kad jos rezultatai būtų patikimi. Pirmieji apklausos rezultatai bus paskelbti 2021 m.

„Eurofound“ ir RAIT tikisi sulaukti jūsų nuomonės; kartu mes galime suteikti informacijos, reikalingos pagerinti žmonių darbo sąlygas visoje Europoje.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tyrimą, susisiekite:

Kontaktinis asmuo UAB ,,RAIT“: Agnė Visockienė, +370 670 22619 arba agne.visockiene@raitgroup.com

Kontaktinis asmuo Eurofound: Sophia MacGoris, +353 1 204 3100 arba  smg@eurofound.europa.eu