PRIENŲ LAIMĖS INDEKSAS

RAIT > Naujienos > Atlikti tyrimai > PRIENŲ LAIMĖS INDEKSAS

PRIENŲ LAIMĖS INDEKSAS

Pagal Pasaulio laimės indekso metodiką pirmą kartą Lietuvoje apskaičiuotas Prienų rajono savivaldybės gyventojų laimės indeksas. Nustatytas Prienų krašto gyventojų laimės indeksas – 6,2 balai iš 10-ties, kai pasaulinis visos Lietuvos laimės indeksas yra 6,15. Iniciatyvinės kraštiečių grupės „Laimingas Prienų kraštas“ iniciatyva reprezentatyvią apklausą 2019 metų spalio – lapkričio mėnesiais atliko tyrimų bendrovė „RAIT“.

Reprezentatyvi internetinė Prienų rajono savivaldybės gyventojų apklausa atlikta spalio – lapkričio mėnesiais. Iš viso apklausta 637 gyventojai, kurių amžius 14-85 metai.

Tyrimo duomenimis, Prienų krašto gyventojai yra nusiteikę išties optimistiškai dėl ateities, turi stiprų emocinį ryšį su savo gimtuoju kraštu, jaučiasi fiziškai ir emociškai stiprūs bei pasitikintys savimi, gerai vertina kaimynystę bei bendruomeniškumą.  Tačiau prastas jų nuotaikas labiausiai lemia žemai vertinamas pragyvenimo lygis,  menkas pasitenkinimas užimtumo galimybėmis, viešosiomis paslaugomis bei galimybių trūkumas savirealizacijai.

Šiam tyrimui klausimynas buvo sudaromas remiantis Pasaulio laimės indekso klausimynu. Pirmiausia buvo išskirtos 10 sričių ir kiekvienai sričiai priskiriami teiginiai, kurių įvertinimas leido apibendrinti tyrimo rezultatus. Nustatant Prienų laimės indeksą buvo vertintos šios sritys: fizinė aplinka; emocinis ryšys su Prienų kraštu; emocinė/fizinė sveikata ir būsena; kaimynystė ir bendruomenė; kultūrinis gyvenimas ir laisvalaikis; pasiekimai ir savirealizacija; viešosios paslaugos (švietimas, medicina, transportas ir kt.); pasitenkinimas darbu ir užimtumo galimybės; pragyvenimo lygis, ateities perspektyvos.

Visą straipsnį galima rasti čia:http://kvitrina.lt/prienu-laimes-indeksas-ko-iki-pilnos-laimes-truksta-prienu-krasto-gyventojams/#prettyphoto[post_gallery]/4/